Karate (7-12 Yaş)

  Çocuk Gelişiminde Karatenin Faydaları 

      Karate’nin kamuoyunda bilinen en başta gelen faydası, bireylerin kendilerine yönelmiş bir fiziksel saldırı  karşısında kendilerini silahsız olarak savunabilme yollarını öğretiyor olmasıdır. Karate teknikleri kişiye, vücudun tüm bölgelerini en etkin şekilde kullanarak kendisini savunma imkanı sağlar. Fakat Karate’nin yararları bunun çok ötesine uzanmaktadır.
08-12 yaş grubunda çocuklar için Karate-do, günlük uğraşıları dışında yapıcı, eğitici, güvenli ve üretken zaman harcama imkanını sağlar. Özellikle çocuk yaştakiler için Karate doğru çalışıldığında, vücut duruşunu geliştirmenin dışında, düşünme sürecine ilişkin becerileri de geliştirirler. Kişi, zihinsel ve bedensel becerileri konusunda daha bilinçli olur ve kendine olan öz güveni artar. Karate dikkati toplama yetisinin geliştirmesi ile bireyin bağımsızlığını ve kişisel bütünlüğünü fark etmesine yardımcı olur. Kişinin kendisine ve yaşıtlarına olan güvenini ve saygısını arttırır. Bedensel ve zihinsel disiplin, sorumluluk duygusu gibi yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

      Kısaca Karate’nin ruhsal ve bedensel gelişime yönelik amaçları; doğru, ciddi ve disiplinli çalışmayı öğrenmek; zihinsel ve bedensel eğitim vasıtası ile güçlü ve canlı bir ruhsal enerjiye sahip olmak; saygınlık, nezaket, içtenlik ve samimiyeti geliştirmektir.
Bütün sporlar faydalıdır. Ama ‘’karate’’ sporu selamla başlayıp selamla bitirilen içinde saygı, sevgi, disiplin, hiyerarşi, ast, üst ilişkisi gibi yüzyılların felsefe derinliği ve zenginliği olan günümüze kadar da bozulmadan devam eden bir spor dalıdır. Psikiyatri uzmanları da; çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi için karate sporu yapmalarını öneriyorlar.

              Karate Sporunun Çocuk Gelişimine ve Sağlığına Faydaları

•Obezite ile mücadele bilinci küçük yaşlarda oluşur.
•Beyin, beden koordinasyonu ve mücadeleci bir yapı oluşur.
•Özgüvene sahip bir birey olarak yetişmesini sağlar.
•Dikkat ve yoğunlaşma gelişir.
•Programlı olma alışkanlığı ve disiplin anlayışı kazanır.
•Enerji ve stresini atıp, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlar.
•Takım anlayışı ve dayanışmanın başarıya sağladığı katkı bilincini kazanır.
•İnce uzun kas yapısı, esnek, atletik ve fit bir vücut kazanımı sağlar.
•İleriki yaşamında kendisiyle barışık, sağlıklı ve pozitif yaşam sürer